GOA Officers

 

YEAR

President

Secretary

1983 - 1984

Dr. M. T. Mehta             

Dr Pankaj A Divatia

1984 - 1985

Dr. Suketu Trivedi

Dr Pankaj A Divatia

1985 - 1986

Dr. Sumant Shah

Dr Pankaj A Divatia

1986 - 1987

Dr. Dinubhai A. Patel

Dr Pankaj A Divatia

1987 - 1988

Dr. Prabodh M. Desai

Dr P K Kanabar

1988 - 1989

Dr. Piyush J. Patel

Dr P K Kanabar

1989 - 1990

Dr. V. M. Shah

Dr. Rohit B. Shah

1990 - 1991

Dr. Pravin Kanabar

Dr. Rohit B. Shah

1991 - 1992

Dr. K. M. Shah

Dr A. Vaishnavi

1992 - 1993

Dr. P. R. Mehta

Dr A. Vaishnavi

1993 - 1994

Dr. D. K. Shah

Dr A. Vaishnavi

1994 - 1995

Dr. R. N. Naik

Dr A. Vaishnavi

1995 - 1996

Dr. Lalbhai Patel

Dr J.P. Pandit

1996 - 1997

Dr. H. K. Vakharia

Dr J.P. Pandit

1997 - 1998

Dr. Shrikant O. Shah

Dr Nishith Shroff

1998 - 1999

Dr. Jagdish J. Patwa

Dr Nishith Shroff

1999 - 2000

Dr. Rohit B. Shah

Dr Manjul Joshipura

2000 - 2001

Dr. Pankaj A. Divatia

Dr Manjul Joshipura

2001 - 2002

Dr. Pankaj Patel

Dr Manjul Joshipura

2002 - 2003

Dr. Pankaj Patel

Dr Manjul Joshipura

2003 - 2004

Dr. G. K. Patel

Dr Jawahar T Jethwa

2004 - 2005

Dr. R. R. Viradia

Dr Jawahar T Jethwa

2005 - 2006

Dr. M. M. Prabhakar

Dr Jawahar T Jethwa

2006 - 2007

Dr. K.S. Maheshwari

Dr Jawahar T Jethwa

2007 - 2008

Dr. Paresh Golwala

Dr. Ashit Mehta

2008 - 2009

Dr Jawahar Jethwa

Dr. Ashit Mehta

2009 - 2010

Dr. Satish  Patel

Dr. Ashit Mehta

2010 - 2011

Dr. Anil Nayak

Dr. Ashit Mehta

2011 - 2012

Dr. D B Patel

Dr. H. P.Nagwadia

2012 - 2013

Dr. Ashit  Mehta

Dr. H. P.Nagwadia

2013 - 2014

Dr.C.S.Ajmani

Dr. H. P.Nagwadia

2014 - 2015

Dr.Yogesh R Parikh

Dr. H. P.Nagwadia

2023 - 2024

Dr. SR Rao

Dr. Ketan Thakkar

GOA TEAM 2023-24

     
NEW GOA –TEAM 2023-24
Dr SR Rao President +91 9879523753
Dr. Ketan Thakkar Secretary +91 9825078085
Dr. Vijay Sata President Elect +91 9427775057
Dr. Govind Purohit Immediate Past President +91 9825299873
Dr. Kamlesh Devmurari Treasurer +91 9427277066
Dr. Vikas Jain CO OPT MEMBER and Webmaster +91 9824154927
Dr. Pranav Shah Ahmedabad and Gandhinagar +91 99798 95596
Dr. Bhavik Dalal Ahmedabad and Gandhinagar +91 9426357978
Dr. Suketu Dave South Zone +91 9428025009
Dr. Ankit Desai South Zone +91 8692999397
Dr. Ajaysingh Devda North Zone +91 99873 21801
Dr. Manoj Mehta Central Zone +91 9825030930
Dr. Sanjay Parmar
Saurashtra and Kutchh Zone +91 9426714467
Dr. Sanjiv Ravisaheb
Saurashtra and Kutchh Zone +91 9825070367
Dr. Yogesh Purohit CO OPT MEMBER

+91 9879697744 

+91 9879597766