GOA Officers

Year 1983 - 1984

 

Dr. M. T. Mehta             

Dr Pankaj A Divatia

Year 1984 - 1985

 

Dr. Suketu Trivedi

Dr Pankaj A Divatia

Year 1985 - 1986

 

Dr. Sumant Shah

Dr Pankaj A Divatia

Year 1986 - 1987

 

Dr. Dinubhai A. Patel

Dr Pankaj A Divatia

Year 1987 - 1988

 

Dr. Prabodh M. Desai

Dr P K Kanabar

Year 1988 - 1989

 

Dr. Piyush J. Patel

Dr P K Kanabar

Year 1989 - 1990

 

Dr. V. M. Shah

Dr. Rohit B. Shah

Year 1990 - 1991

 

Dr. Pravin Kanabar

Dr. Rohit B. Shah

Year 1991 - 1992

 

Dr. K. M. Shah

Dr A. Vaishnavi

Year 1992 - 1993

 

Dr. P. R. Mehta

Dr A. Vaishnavi

Year 1993 - 1994

 

Dr. D. K. Shah

Dr A. Vaishnavi

Year 1994 - 1995

 

Dr. R. N. Naik

Dr A. Vaishnavi

Year 1995 - 1996

 

Dr. Lalbhai Patel

Dr J.P. Pandit

Year 1996 - 1997

 

Dr. H. K. Vakharia

Dr J.P. Pandit

Year 1997 - 1998

 

Dr. Shrikant O. Shah

Dr Nishith Shroff

Year 1998 - 1999

 

Dr. Jagdish J. Patwa

Dr Nishith Shroff

Year 1999 - 2000

 

Dr. Rohit B. Shah

Dr Manjul Joshipura

Year 2000 - 2001

 

Dr. Pankaj A. Divatia

Dr Manjul Joshipura

Year 2001 - 2002

 

Dr. Pankaj Patel

Dr Manjul Joshipura

Year 2002 - 2003

 

Dr. Pankaj Patel

Dr Manjul Joshipura

Year 2003 - 2004

 

Dr. G. K. Patel

Dr Jawahar T Jethwa

Year 2004 - 2005

 

Dr. R. R. Viradia

Dr Jawahar T Jethwa

Year 2005 - 2006

 

Dr. M. M. Prabhakar

Dr Jawahar T Jethwa

Year 2006 - 2007

 

Dr. K.S. Maheshwari

Dr Jawahar T Jethwa

Year 2007 - 2008

 

Dr. Paresh Golwala

Dr. Ashit Mehta

Year 2008 - 2009

 

Dr Jawahar Jethwa

Dr. Ashit Mehta

Year 2009 - 2010

 

Dr. Satish  Patel

Dr. Ashit Mehta

Year 2010 - 2011

 

Dr. Anil Nayak

Dr. Ashit Mehta

Year 2011 - 2012

 

Dr. D B Patel

Dr. H. P.Nagwadia

Year 2012 - 2013

 

Dr. Ashit  Mehta

Dr. H. P.Nagwadia

Year 2013 - 2014

 

Dr.C.S.Ajmani

Dr. H. P.Nagwadia

Year 2014 - 2015

 

Dr.Yogesh R Parikh

Dr. H. P.Nagwadia

GOA TEAM 2021-22

Dr Navin Thakkar Past President +91 9825387016
     
NEW GOA –TEAM 2021-22
Dr GovindPurohit President Elect +91 9825299873
Dr Vikas Jain President +91 9824154927
Dr Kamlesh Devmurari Secretory +91 9427277066
Dr Kartik Patel Traesurer +91 9909033696
Dr Dinesh Thakkar Ahmedabad/Gandhinagar +91 9825599504
Dr Prakash Chauhan Ahmedabad/Gandhinagar +91 9979116344
Dr Sidharth Patel South +91 9727754578
Dr Shrinivash Rao Saurashtra/Kutchh +91 9879523753
DR Sanjay Parmar Saurashtra/Kutchh +91 9426714467
DR Pravin Thakkar North +91 9825225039
DR Samir Shah Central +91 9427055944
     
DR Amit Deo CO OPT MEMBER +91 9879598066