Ahmedabad Orthopedic Society

Parag K Shah

President

Jigar Shah

Secretory

98258334765

Baroda Orthopedic Association

Ashit Mehta

President

9825040708

NA@admin.com

Tarun Desai

Secretory

9824008116

NA1@admin.com

Jamnagar Orthopaedic Society

J K Shani

President

9979241500

NA2@admin.com

Dipak S Parmar

Secretory

9879176078

dipakortho1@gmail.com

North Gujarat Orthopaedic Association

Pravin Thakkar

President

9825225039

NA3@admin.com

Mehul D Modh

Secretory

9824026669

mdmodh@gmail.com

Rajkot Orthopaedic Society

Narsi G Vekaria

President

Ketan V Shah

Secretory

9825686096

kvsortho@yahoo.com

South Gujarat Orthopaedic Association

Sanjay N Modi

President

9825184484

modisn@hotmail.com

Niral M Shah

Secretory

9825443850

Junagadh Orthopaedic Association

Kashyap L Ardesana

President

9825220530

kashyaportho@yahoo.co.in

Yogesh A Thakkar

Secretory

Vapi-Valsad Orthopedic Forum

Vikas Ganjendra Jain

President

9824154927

orthopod_v@yahoo.co.in

Siddharath Patel

Secretory

Kheda-Anand Orthopaedic Association

Ghanshayam A Gadhavi

President

Nirav M Prajapati

Secretory

9825034284

nirav.purabi@gmail.com

Surendranagar Orthopaedic Society

Parimal M Doshi

President

9825223903

Jinesh S Vora

Secretory

9825434184

Orthopaedic Association Of Ankleshwar and Bharuch

R J Sheth

President

9898180200

NA6@admin.com

C J Ajmani

Secretory

9486120404

NA7@admin.com

Kutch Orthopaedic Society

Hiralal C Hotchandani

President

9375356252

hiru_hot@rediffmail.com

TUSHAR MOHANBHAI VEGAD

Secretory

9825583529

tushar_vegad@gmail.com